Breaking nieuws: Tennishal gesloten

Beste huurders,

U zult het inmiddels wel uit het nieuws hebben vernomen, maar we zijn als gevolg van de verregaande maatregelen die het kabinet neemt om de (verdere) verspreiding van het Corona virus (Covid-19) tegen te gaan, gedwongen om de tennishal met onmiddellijke ingang te sluiten.

Dit houdt in, dat er in ieder geval tot 6 april a.s. geen gebruik gemaakt kan worden van de hal of accommodaties. Dit geldt ook voor individueel gebruik en trainingen!

We menen er goed aan te doen, u hiervan op deze wijze op de hoogte te stellen.

Met vriendelijke groet,

Harm Vos, directeur

Jeugdwintercompetitie

Evenals voorgaand wordt er op een aantal zondagen een competitie voor de jeugd in de kleuren rood, oranje, groen en geel georganiseerd.

Aan dit toernooi doen ruim 100 kinderen uit de gehele provincie Groningen mee!

gezellige drukte in de hal

Renovatie voltooid

Met de vervanging van het dak is de hal weer ‘hedendaags’. M.u.v. hier en daar wat schilderwerk staat de hal er voor de komende jaren weer goed op!

Meer info