Nieuwe beheerder

De zoektocht naar een nieuwe pachter / kantinebeheerder heeft resultaat opgeleverd:

M.i.v. 1 september 2021 gaat Richard Meulenkamp deze taken voor zijn rekening nemen.

Vanzelfsprekend zult u hem, zijn familie en eventuele medewerkers zien tijdens uw bezoek aan het park de komende weken!

Omdat hij, enthousiast als hij is, zo snel mogelijk kennis wil maken met ‘onze tenniswereld’ zal hij de komende weken, met name tijdens het Parktoernooi al meedraaien in het clubje vrijwilligers dat sinds de heropening en dus tot 1 september a.s. de kantine bemand.

In de aanloop naar deze overgang zullen een aantal zaken weer teruggaan naar het professionele uitbaten van de kantine zoals o.a. de openingstijden, het aanbod van waren, maar ook de prijsstelling van de artikelen.

Directie en commissarissen van de Tennishal b.v. wensen Richard en zijn gezin een goede toekomst in deze nieuwe invulling in hun bestaan en hopen op een langdurige en vruchtbare samenwerking.

Jeugdwintercompetitie

Nu de ontwikkelingen van de pandemie voor de sport weer gunstig lijken, worden de plannen voor het organiseren van een jeugd wintercompetitie weer opgepakt. Mocht u interesse hebben om in de organisatie hiervan een steentje bij te dragen, kunt u zich melden bij Harm Vos (06 51434020)

gezellige drukte in de hal

Renovatie voltooid

Met de vervanging van het dak is de hal weer ‘hedendaags’. M.u.v. hier en daar wat schilderwerk staat de hal er voor de komende jaren weer goed op!

Meer info