verleden

Begin jaren tachtig van de vorige eeuw vatte een aantal tennis enthousiastelingen afkomstig uit de Winschoter contreien, het plan op om het ook bij herfst- en winterdag mogelijk te maken om te tennissen. Deze plannen werden op 3 maart 1982 concreet toen Derk Tjark Johannes Meijer, n.a.v. een daartoe strekkend besluit in de Algemene Ledenvergadering van de Lawn TennisClub SlaRaak, voor de notaris verscheen om een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten. Hiermee was de Tennishal Winschoten b.v. ‘geboren’. Hoewel er nog flink veel water naar de Dollard moest stromen, lukte het toch m.b.v. de nodige subsidiebronnen, belastingvoordelen en groothartige bankfinanciering, de benodigde middelen bijeen te schrapen om een tennishal te doen verrijzen. Het perceel grond aan de Hoorntjesweg werd door de Gemeente welwillend in pacht gegeven. Toen de vergunningen waren afgegeven, ging ‘de schop de grond in’, zodat in het najaar 1982 voor het eerst banen gehuurd konden in de nieuwe hal.

heden

Gezien de degelijke constructie waar tijdens de bouw voor was gekozen, beschikt de B.V. nog steeds over een adequate hal waarbinnen op drie (momenteel uitgevoerd in z.g. Glide Standard) banen gespeeld kan worden. Deze banen zijn telkens wanneer dat nodig was, vervangen terwijl recentelijk ook de verlichting een milieubewuste vernieuwing (middels LED-lampen) heeft ondergaan. Het afgelopen jaar is in een grootscheepse renovatie het interieur van de kleedkamers en de kantine aangepakt. Het resultaat mag er zijn. Ieder voelt zich thuis in de vernieuwde omgeving waar het comfort en de ‘looks’ op een hoog peil zijn gebracht. De keuze voor de dakbedekking bij de bouw van de hal (heel gebruikelijk voor die tijd met asbesthoudende golfplaten), bezorgd het bestuur van de hal heden ten dage de nodige hoofdzorgen. Hier ligt dan ook de wens om volgend op de genoemde moderniseringen, dit dak op redelijke korte termijn te vervangen door materialen met een mindere   mate van milieubelasting en een hogere isolatiewaarde.

toekomst

Zoals gezegd, is er een nog een wens t.a.v. het dak van de hal. Deze wensen zijn er echter ook m.b.t. de invulling van de hal als centraal punt voor tennis minnende Oost-Groningers. Om dit doel te verwezenlijken vindt met regelmaat overleg plaats met verenigingen, Gemeente, KNLTB en andere betrokken partijen. Met name ook de inbreng van gebruikers van de hal is hierbij van wezenlijk belang. Graag vernemen wij dan ook de wensen die bij deze gebruikers leven.